Ostatní služby a pronájmy

Společnost Seaberg s.r.o. pro své areálové zákazníky nabízí:

  • výhodnou dodávku elektrického proudu, areál disponuje dostatečným příkonem elektrického proudu, který zajišťuje bezproblémovou výrobní činnost areálových zákazníků
  • výhodnou dodávku pitné vody
  • pronájem nádrže na lehký topný olej. Jedná se o dvě nádrže, každá o objemu 200m3. K nádržím je přivedena železniční vlečka (objem nádrží je na cca 8 vagónů).
  • pronájem 7 bytových jednotek v těsné blízkosti areálu s možným rozšířením o další možnosti ubytování v dohledné době.
  • pronájem dílen, garáží a parkovacích míst přímo v areálu.

V areálu společnosti Seaberg s.r.o. je umístěna i čistírna odpadních vod. Čistírna odpadních vod obsahuje vyrovnávací nádrž, aktivovací nádrž s vestavěnými dosazovacími nádržemi, kalovou nádrž a provozní kanceláře.