Výrobní a skladovací haly

Součástí areálu firmy Seaberg s.r.o. jsou i rozsáhlé skladovací a výrobní prostory vhodné pro řadu podnikatelských záměrů. Nabízíme výhodný krátkodobý i dlouhodobý pronájem:

  • 2 500 m2 výrobních prostor (i pro potravinářskou výrobu) propojených se skladovacími prostory, případně i s mrazírenskými a chladírenskými sklady
  • 2 000 m2 skladovacích prostor v suchých skladech navazujících na výrobní haly

Poskytujeme kompletní skladovací servis, zabezpečení a údržbu areálu včetně možného zprostředkování obchodu a souvisejících služeb.

Areál je oplocený, disponuje kamerovým systémem, je střežen bezpečnostní agenturou a vstup do areálu je řízen fyzickou ostrahou vrátnice.

Společnost Seaberg s.r.o. nabízí taktéž poskytnutí profesionální podpory při uvádění nových potravinářských produktů na trh v České republice díky dlouholetým obchodním vazbám na všechny potravinářské řetězce působící v České republice ve spolupráci s majetkově propojenou akciovou společností Baltaxia a.s.